A tolmácsolásra általában hivatalos alkalmakkor szokott szükség lenni. Konferenciák, politikai események, tárgyalások esetén. Az emberi kommunikáció azonban több, mint puszta tények vagy szavak halmaza. Az ember a beszéde során nem csak a szavakkal üzen. A mimika, a testbeszéd és a hangunk tulajdonságai (hangsúly, hanglejtés, hangmagasság) is számtalan üzenetet hordoznak. Szükséges-e ezt dekódolni a tolmácsnak?

A metakommunikáció elárulhatja az emberi érzelmeket: indulatokat, félelmet, örömöt. Szinte bármilyen érzelem kifejezhető, akkor is, amikor a szavakkal nem mondjuk. A tolmácsnak azonban a nyelvi közlendő átadására kell szorítkoznia, hiszen ő saját maga nem tudja ugyanazt az üzenetet hordozni a saját nem verbális közlésével. Ez alól kivételt jelentenek bizonyos szakmai tolmácsolások; sport közvetítések, road show-k, fesztiválok.

A tolmácsolás tehát sokszor nem könnyű feladat, hiszen nehéz tökéletesen visszaadni azt a jelentéstartalmat, amelyet a közlő fél a nonverbális jelekkel együtt adott át. Tolmácsaink több éves tapasztalattal rendelkeznek, így könnyedén veszik az ilyen akadályokat is!